Wiko, een vennootschap op vereenvoudigde aandelen (Société par Actions Simplifiées) met een kapitaal van 9 750 000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Marseille onder nummer 530 072 206 en met hoofdzetel op 132 Boulevard Michelet, 13008 MARSEILLE, Frankrijk.

Intracommunautair btw-nummer: FR 85 530 072 206

Directeur: Dhr. Man Hung LIN, president

Adres: WIKO SAS, 132 Boulevard Michelet, 13008 MARSEILLE, FR-Frankrijk

E-mailadres: [email protected]