Juridische informatie

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Laatste update : 02-02-2018


1. Waar is deze verklaring voor bedoeld?

In deze verklaring wordt uitgelegd hoe Wiko uw persoonlijke gegevens kan verwerken wanneer u de producten of diensten gebruikt die worden vermeld op elk tabblad dat aan dit document is gekoppeld.

Uw Wiko-smartphone gebruikt het Android-besturingssysteem, alsook een reeks verwante software zoals Google Services en Google Mobile-toepassingen. Deze programma's zijn door Google ontworpen en zijn onderworpen aan hun eigen privacybeleid en gebruiksvoorwaarden. U kunt deze hier of binnen elk van deze mobiele applicaties raadplegen. Uw smartphone gebruikt nog andere mobiele toepassingen, waarvoor u het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden in elk van deze toepassingen kunt raadplegen.

2. Wie is verantwoordelijk voor deze verwerking?

Tenzij anders vermeld op elk tabblad, treedt Wiko, een bedrijf met hoofdzetel op 132 Boulevard Michelet, 13008 Marseille (Frankrijk), als gegevensbeheerder op. Wiko is een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 9.750.000 euro, geregistreerd bij het Registre du Commerce et des Sociétés Marseille onder nummer 530 072 206, met intracommunautair btw-nummer FR 85 530 072 206.

3. Wat zijn mijn rechten met betrekking tot deze verwerking?

De Europese regelgeving geeft u bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Wiko.
Om uw identiteit te verifiëren, vragen wij u om ons een kopie van een officieel ID-document met uw handtekening te bezorgen.

 • Recht op toegang

  De meeste persoonlijke gegevens die Wiko bijhoudt, waaronder gegevens die u rechtstreeks identificeren (familienaam, voornaam, adres, telefoonnummer, enz.), zijn opgenomen en toegankelijk in uw Wiko-Account.

  U kunt informatie vragen over uw persoonlijke gegevens die door Wiko worden bijgehouden. Om op een goede manier op uw aanvraag te kunnen reageren, verzoeken wij u om volgende gegevens:

  • de Wiko-producten en -toepassingen die u in uw bezit heeft
  • het e-mailadres van uw Wiko-account
  • het IMEI-nummer van uw telefoon (u vindt dat door "* #06#" in te voeren op het oproepscherm van uw telefoon)
 • Recht op correctie

  Als u van mening bent dat sommige persoonlijke gegevens over u onjuist of onvolledig zijn, kunt u Wiko vragen deze te corrigeren.

 • Recht van bezwaar

  U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Als de verwerking waartegen u bezwaar wilt maken noodzakelijk is voor een juiste werking van het product of de prestaties van de dienst waarop deze betrekking heeft, kan het gebruik van dit recht betekenen dat u dit product niet langer mag gebruiken of u niet langer toegang tot deze dienst kunt hebben.

 • Recht van verwijdering

  U kunt Wiko verzoeken om persoonlijke gegevens over u te verwijderen, vooral als blijkt dat deze verouderd zijn of niet langer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, behalve als deze gegevens moeten worden bewaard om een legitiem belang van Wiko na te streven, om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Wiko is onderworpen of als deze gegevens noodzakelijk zijn voor het waarnemen, het uitoefenen of het verdedigen van zijn rechten in de rechtbank. Als de gegevens die u wilt laten verwijderen noodzakelijk zijn voor de goede werking van een product of voor het uitvoeren van een dienst, kan het uitoefenen van dit recht bovendien betekenen dat u dit product niet langer mag gebruiken of u niet langer toegang hebt tot deze dienst.

 • Recht om de verwerking te beperken

  In de volgende gevallen kunt u Wiko verzoeken om het verwerken stop te zetten, maar om uw persoonlijke gegevens te behouden:

  • U betwist de juistheid van de gegevens
  • Deze gegevens worden illegaal verwerkt
  • U hebt deze gegevens nodig om uw wettelijke rechten te waarborgen, uit te oefenen of te verdedigen
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

  U kunt Wiko verzoeken uw persoonlijke gegevens terug te bezorgen. U kunt verzoeken om deze gegevens aan een andere gegevensbeheerder door te geven.

 • Instructies over wat er met uw gegevens moet gebeuren na uw overlijden

  U hebt het recht om ons instructies te geven met betrekking tot het bewaren, verwijderen en communiceren van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden. Deze instructies kunnen een persoon aanwijzen die verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. Anders worden uw erfgenamen aangewezen, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

  Als u van mening bent dat Wiko zijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet is nagekomen, kunt u bij een toezichthoudende autoriteit een klacht indienen.

U vindt meer informatie over uw rechten op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit van uw land.

4. Contact opnemen met Wiko om mijn rechten uit te oefenen

WIKO
Legal department
132 Boulevard Michelet
13008 Marseille
Frankrijk
[email protected]

5. Afmelden voor nieuwsbrieven

Als u onze nieuwsbrieven en marketingcommunicatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door op de daarvoor bestemde link te klikken in elke promotionele e-mail die we u sturen. U kunt zich ook afmelden in de opties van uw klantenaccount.

6. Communicatie van verzamelde gegevens aan derden

Tenzij anders aangegeven in elke sectie van deze verklaring, gaat WIKO ermee akkoord om zonder uw toestemming geen persoonlijke gegevens met derden te delen, behalve in de volgende gevallen:

 • om te antwoorden op vragen om informatie van autoriteiten in overeenstemming met een wettelijke verplichting, op schriftelijk verzoek, gerechtvaardigd en incidenteel van aard
 • om aan voorschriften of een administratieve of rechterlijke beslissing te voldoen
 • om gevaar voor veiligheid, fraude of andere schadelijke activiteiten op te sporen of te voorkomen
 • om de rechten van WIKO en zijn dochterondernemingen toe te passen en te beschermen
 • om de rechten of persoonlijke veiligheid van WIKO, zijn werknemers en derden te beschermen
 • om alle of een deel van zijn diensten uit te besteden, hebben dienstverleners die door WIKO in dit kader worden aangesteld, toegang tot persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van hun diensten, maar zij mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken.

WIKO kan deze gegevens ook doorgeven aan zijn dochterondernemingen die in de Europese Unie zijn gevestigd, die deze alleen zullen verwerken voor de doeleinden die onder elk tabblad worden aangegeven.

Tab nr 1: Mijn Wiko-account - Klantenservice


Wiko-account en klantenservice
Terug naar verklaring

Wat is de doelstelling?

Als u besluit een Wiko-account te creëren, wordt deze informatie gebruikt:

 • om uw contact met onze klantendienst makkelijker te maken, onder andere voor het herstellen van uw Wiko-producten
 • zodat u op Wiko-websites producten kunt kopen
 • zodat u nieuwsbrieven van Wiko en zijn partners kunt ontvangen, als u dit aanvaardt

Om welke gegevens gaat het?

1. Gegevens die u verstrekt: Geslacht, voornaam, familienaam, geboortedatum, e-mailadres, land van woonplaats, telefoonnummer, wachtwoord, M_IMEI, leveringsadres, facturatieadres, bestelgeschiedenis, leveringsproblemen en klachten.

2. Gegevens die automatisch worden gedetecteerd als u uw account creëert met behulp van de opstartschermen van uw smartphone: Model van uw telefoon, serienummer, Android-versienummer, IMEI-nummer, IP-adres.

Bewaarperiode

Persoonlijke gegevens in uw Wiko-account worden bewaard tot u ervoor kiest om uw account te verwijderen. Als uw account echter meer dan 24 maanden inactief is, zullen wij u vragen of u uw account wilt behouden. Als wij na één maand geen antwoord ontvangen, worden uw account en de gegevens ervan verwijderd.

Communicatie met derden

Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende toeleveranciers:

 • dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de klantendienst (hotline, hersteldiensten)
 • dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor bestellingen en leveringen
 • dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor e-mailverkeer

Instellingen

U kunt deze gegevens onder de kop « My Account » wijzigen.

Tab nr. 2: Wikomobile.com


Cookies en traceertechnologieën
Terug naar verklaring

De eerste keer dat u een website van WIKO bezoekt, verschijnt een banner die u informatie geeft over onze werkwijze met betrekking tot cookies en soortgelijke technologieën. Cookies zijn bestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten en die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt.

De cookies die op onze websites worden gebruikt, kunnen door WIKO worden gebruikt of kunnen door partners worden beheerd (bijvoorbeeld onderzoeksbureaus, reclamepartners en sociale media).

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de doelstellingen van verschillende cookies:

 • Cookies vereist voor een goede werking van onze websites. Hiermee kunt u bijvoorbeeld uw winkelwagentje behouden of hebt u toegang tot beveiligde zones, kunt u video's afspelen en uw voorkeuren opslaan om uw browserinterface te personaliseren (bijvoorbeeld uw taal- of regiokeuze). Als u deze cookies weigert, kunt u mogelijk bepaalde essentiële functies van WIKO-websites die u bezoekt, niet gebruiken.
 • Door het gebruik van cookies weet WIKO op welke manier zijn websites en toepassingen door internetgebruikers worden gebruikt.
 • Advertentiecookies die zijn ontworpen om advertenties aan gebruikers aan te passen en om te voorkomen dat de gebruikers steeds dezelfde advertentie zien.
 • Cookies met betrekking tot sociale media, bedoeld om u rechtstreeks op deze media inhoud te laten delen via onze diensten.

Wij gebruiken ook soortgelijke technologieën als cookies, zodat wij op de hoogte worden gehouden wanneer u op een link klikt in de vorm van een test of een afbeelding in de diensten of promotionele communicatie van WIKO, zodat wij uw belangstelling voor de diensten en de doeltreffendheid van onze marketingacties kunnen meten. Wij gebruiken ook een technologie waarmee wij kunnen nagaan of een door WIKO verzonden promotionele communicatie is geopend om de doeltreffendheid van onze e-mailcampagnes te meten en het aantal mailings aan te passen aan de belangstelling die u voor deze communicatie toont.

U kunt op elk moment weigeren dat nieuwe cookies of cookiecategorieën worden opgeslagen door uw browserinstellingen te wijzigen (of die van Adobe Flash, waar deze technologie wordt gebruikt) of door een bezwaar, zoals dit aan te tekenen. Het uitschakelen van cookies verwijdert bestaande cookies niet. Merk op dat advertenties op onze website of op het internet in het algemeen niet zullen verdwijnen als u advertentiecookies weigert. De weergegeven advertenties zullen alleen minder gepersonaliseerd zijn.

Raadpleeg de website van de CNIL voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt uitschakelen of verwijderen.


Betalen en leveren van een bestelling
Terug naar verklaring

Wat is de doelstelling?

Om een bestelling te betalen en te laten leveren, moet u een formulier invullen met gegevens die enkel voor dit doel nodig zijn.

Om welke gegevens gaat het?

1. Betalingsgegevens : kaartnummer, pictogram, vervaldatum, facturatieadres

2. Leveringsgegevens : leveringsadres, contactgegevens (familienaam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres)

Bewaarperiode

Gegevens met betrekking tot uw wijze van betaling worden alleen bewaard gedurende de tijd die nodig is om een transactie uit te voeren. De andere gegevens worden automatisch in uw Wiko-account opgeslagen.

Communicatie met derden

Deze gegevens zullen worden doorgestuurd naar onze intermediaire betalingsdienstaanbieder HiPay SAS alsook aan onze logistieke dienstverlener, Mobiltron France SAS, die als toeleveranciers optreden


Werving
Terug naar verklaring

Wat is de doelstelling?

Als u voor een vacature wilt solliciteren, moet u een account creëren in de aanwervingszone van . Met de gegevens die u bij het creëren van een account en bij het solliciteren voor een vacature verstrekt, kan Wiko uw sollicitatie verwerken.
U kunt eenvoudig een account creëren door deze aan uw LinkedIn- of Indeed-account te koppelen.

Om welke gegevens gaat het?

Aanspreking, familienaam, voornaam, e-mailadres, vast en mobiel telefoonnummer, geboortedatum, land van woonplaats, correspondentieadres, postcode, plaats, wachtwoord, cv, sollicitatiebrief, opmerkingen, titel van de functies waarvoor u solliciteert.

Bewaarperiode

Tenzij u bezwaar aantekent, worden uw gegevens 24 maanden bewaard en vervolgens anoniem gemaakt of verwijderd.

Communicatie met derden

De aanwervingszone wordt beheerd met het platform Talents'in. Uw gegevens zullen daarom worden doorgegeven aan deze toeleverancier in overeenstemming met de bovengenoemde doelstellingen.

Locatie van gegevens

Deze gegevens worden beheerd op servers die zich op het grondgebied van de Europese Unie bevinden.

Instellingen

U kunt uw gegevens in uw persoonlijke zone raadplegen en deze wijzigen.

Tab nr 3: Wiko-diensten


Software-updates
Terug naar verklaring

Wat is de doelstelling?

Als uw telefoon een internetverbinding heeft, zal Wiko uw IMEI-nummer verwerken om na te gaan of er software-updates voor uw telefoon beschikbaar zijn. Alleen wanneer u de eerste keer met het internet verbinding maakt, zullen apps van uw verkoper worden gedownload en geïnstalleerd, als deze beschikbaar zijn. De activeringsdatum van uw telefoon wordt ook bijgehouden om de duur van uw garantieperiode te berekenen, voor het geval u uw aankoopfactuur niet hebt bewaard.

Welke gegevens worden verwerkt?

1. IP-adres

2. IMEI-nummer

3. De activeringsdatum van uw telefoon

Bewaarperiode

Uw IP-adres wordt niet bewaard.

Communicatie met derden

De activeringsdatum van uw telefoon wordt aan de volgende Wiko-toeleveranciers doorgegeven:

 • de fabrikant van uw telefoon
 • - dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de klantendienst (hotline, hersteldiensten), als u uw telefoon voor herstelling opstuurt


Help ons onze producten te verbeteren
Terug naar verklaring

Wat is de doelstelling?

Als u deze functie inschakelt, kan Wiko door middel van online vragenlijsten uw mening over uw smartphone vragen.
Wiko kan ook gegevens verzamelen over het gebruik van uw telefoon om de gebruiksgewoonten van zijn klanten beter te begrijpen en op die manier zijn producten en diensten te verbeteren.
De gebruiksgegevens van uw smartphone worden verzameld met Google Firebase, dat Wiko alleen toegang geeft tot samengevoegde (anonieme) gegevens.

Welke gegevens worden verwerkt?

1. Informatie over uw telefoon: model, serienummer, versie van het besturingssysteem, taal van het besturingssysteem van uw telefoon

2. Gebruiksstatistieken van de app: lijst met geïnstalleerde apps, openen van apps, openen van aanbevelingen, gebruik van de app drawer, enz.

Communicatie met derden

Gebruiksstatistieken van de app worden verzameld en verwerkt door Google en de met haar gelieerde bedrijven, afhankelijk van uw woonplaats. Meer weten.

Wiko gebruikt de volgende Firebase-functies:

 • Firebase Cloud Messaging
 • Firebase-crashrapportage
 • Firebase-meldingen
 • Google Analytics voor Firebase

Locatie van gegevens

Deze gegevens worden beheerd op servers die zich bevinden op het grondgebied van de Europese Unie of landen waarvan wordt aangenomen dat deze een passend niveau van bescherming bieden..

Instellingen

U kunt deze functie op elk moment in de 'Wiko Services' in de instellingen van uw smartphone uitschakelen.Suggesties voor apps
Terug naar verklaring

Wat is de doelstelling?

Als u deze functie inschakelt, installeert Wiko de mobiele apps die passen bij uw smartphone en uw geslacht en leeftijd.
Daarnaast wordt u in een afzonderlijke interface een lijst met mobiele apps voorgesteld, waarin u de apps kunt kiezen die u wilt installeren.

Om welke gegevens gaat het?

1. Uw IP-adres

2. Informatie over uw telefoon: model, serienummer, versie van het besturingssysteem, taal van het besturingssysteem van uw telefoon

3. De lijst met reeds geïnstalleerde apps

4. Uw geslacht en leeftijd, als u deze al hebt opgegeven.

Bewaarperiode

Deze gegevens worden na 12 maanden anoniem gemaakt of verwijderd, behalve uw geslacht en leeftijd, die aan uw Wiko-account worden gekoppeld.

Communicatie met derden

Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan toeleveranciers die ons technische diensten aanbieden om deze functie te installeren.

Locatie van gegevens

Deze gegevens worden beheerd op servers die zich bevinden op het grondgebied van de Europese Unie of landen waarvan wordt aangenomen dat deze een passend niveau van bescherming bieden.

Instellingen

U kunt deze apps op elk moment verwijderen.Gepersonaliseerde aanbiedingen ontvangen
Terug naar verklaring

Wat is de doelstelling?

Als u deze functie inschakelt, kunt u gepersonaliseerde aanbiedingen van Wiko en zijn partners via meldingen op uw smartphone ontvangen.

Om welke gegevens gaat het?

1. Uw IP-adres

2. Informatie over uw telefoon: De softwareversie van uw smartphone

3. Uw geslacht en leeftijd, als u deze al hebt opgegeven.

Bewaarperiode

Deze gegevens worden na 12 maanden anoniem gemaakt of verwijderd, behalve uw geslacht en leeftijd, die aan uw Wiko-account worden gekoppeld.

Communicatie met derden

Deze meldingen worden beheerd via Firebase Cloud Messaging, Firebase-meldingen en Google Analytics voor Firebase. Sommige gegevens worden dus verzameld en verwerkt door Google en de met haar gelieerde bedrijven, afhankelijk van uw woonplaats. Meer weten..

Locatie van gegevens

Deze gegevens worden beheerd op servers die zich bevinden op het grondgebied van de Europese Unie of landen waarvan wordt aangenomen dat deze een passend niveau van bescherming bieden.

Instellingen

U kunt deze functie op elk moment in de 'Wiko Services' in de instellingen van uw smartphone uitschakelen.Wiko Apps Starter
Terug naar verklaring

Wat is de doelstelling?

Als u deze app opent, krijgt u voorstellen om bijkomende apps te installeren, geselecteerd op basis van de onderstaande gegevens.

Om welke gegevens gaat het?

1. Informatie over uw telefoon: referenties, technische eigenschappen, taal

2. Informatie over uw verbinding: soort netwerk, WiFi SSID

3. Gebruikers-ID's: Google Advertising ID; landcode en operatorcode van uw SIM-kaart

4. De lijst van apps die op uw smartphone zijn geïnstalleerd

Bewaarperiode

Deze gegevens worden kort na het verzamelen anoniem gemaakt of verwijderd. Deze worden alleen bewaard voor de tijd die nodig is om de gegevens te consolideren met reclameborden van partners.

Communicatie met derden

Deze gegevens worden door het bedrijf ironSource verwerkt. Ze worden niet aan Wiko overgedragen. De Google Advertising ID wordt aan de reclamepartner ironSource overgedragen om de advertentiecampagnes te valideren die gekoppeld zijn aan mobiele apps die via Appcloud zijn geïnstalleerd. Raadpleeg het privacybeleid van ironSource.

Locatie van gegevens

Deze gegevens worden beheerd op servers die zich bevinden op het grondgebied van de Europese Unie of landen waarvan wordt aangenomen dat deze een passend niveau van bescherming bieden.

Tab nr 4: Mijn Wiko-smartwatches & -smartbands


Gebruik van de WiMATE-app
Terug naar verklaring

Wat is de doelstelling?

De mobiele app 'WiMATE' zorgt voor een goede interface tussen uw telefoon en uw smartband of smartwatch. Als u deze app niet installeert of de app verwijdert, kunt u de gegevens van uw smartband of smartwatch niet raadplegen.
Deze mobiele app verzamelt automatisch bepaalde gebruiksgegevens, zodat Wiko de app kan verbeteren. Deze gegevens worden verzameld met behulp van het Google Analytics voor Firebase, dat Wiko alleen toegang geeft tot samengevoegde (anonieme) gegevens.

Om welke gegevens gaat het?

1. Gegevens die u verstrekt: Geslacht, leeftijd, lengte, gewicht, doelstellingen (aantal stappen, slaapduur)

2. Gegevens die automatisch via uw armband of horloge worden verzameld: Hartslag, aantal stappen en afgelegde afstand, slaapduur, MAC-adres van uw apparaat

3. Gebruiksstatistieken van de app: frequentie openen/sluiten, verwijderen, enz.

Bewaarperiode

Deze gegevens worden bewaard zolang de app op uw smartphone is geïnstalleerd.

Communicatie met derden

Gegevens die u ons doorgeeft of die het resultaat zijn van het gebruik van uw smartband of smartwatch zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Deze worden door niemand anders bekeken of verwerkt, zelfs niet door Wiko.
U kunt deze gegevens naar de apps 'Google Fit' of 'Apple Health' exporteren.
Gebruiksgegevens worden verzameld en verwerkt door Google en de met haar gelieerde bedrijven, afhankelijk van uw woonplaats. Learn more.

Locatie van gegevens

Deze gegevens worden uitsluitend lokaal op uw smartphone opgeslagen.
Als u uw gegevens naar de apps 'Google Fit' of 'Apple Health' exporteert, worden deze naar Google- of Apple-servers overgedragen.
Gebruiksgegevens worden beheerd op servers die zich bevinden op het grondgebied van de Europese Unie of landen waarvan wordt aangenomen dat deze een passend niveau van bescherming bieden.

Tab nr. 5: Mijn Wiko-folio


Use of the WiBOARD, WiCUBE, WiVIEW and WiLINE apps
Terug naar verklaring

Wat is de doelstelling?

De apps 'WiBOARD', 'WiCube', 'WiView' en 'WiLINE' bieden een goede interface tussen uw telefoon en uw 'smart-folio'.
Deze mobiele apps verzamelen automatisch bepaalde gebruiksgegevens, zodat Wiko de apps kan verbeteren. Deze gegevens worden verzameld met behulp van het Google Analytics voor Firebase, dat Wiko alleen toegang geeft tot samengevoegde (anonieme) gegevens.
Als u de mobiele app die bij uw 'smart-folio' hoort niet installeert of deze verwijdert, zijn bepaalde functies van uw 'smart-folio' niet beschikbaar.

Om welke gegevens gaat het?

Gebruiksstatistieken van deze apps: frequentie van openen/sluiten van het folio, frequentie van toegang tot instellingen, de camera, muziek afspelen, enz.

Communicatie met derden

Deze gegevens worden verzameld en verwerkt door Google en de met haar gelieerde bedrijven, afhankelijk van uw woonplaats. Meer weten.

Locatie van gegevens

Deze gegevens worden beheerd op servers die zich bevinden op het grondgebied van de Europese Unie of landen waarvan wordt aangenomen dat deze een passend niveau van bescherming bieden.

Instellingen

U kunt deze apps op elk ogenblik verwijderen.

Version 1.0.0.0